Leven Lang Leren Blog 2.0

Deze blogsite werd jaren terug door mij als experiment opgezet met behulp van Blogger.com. Enkele maanden geleden kwam ik erachter dat dit technisch niet meer functioneerde. Lang verhaal, maar het kwam erop neer dat ik Blogger aan de kant heb gezet en inmiddels ook mijn hostingpartner. Op Freelancematch.nl heb ik vervolgens een dame gevonden die met me meedacht en mijn Blogger-site op vakkundige wijze heeft omgezet naar WordPress. Dankjewel Kristel Eshuis! En wat is het een genot om met het CMS van WordPress te werken. Geavanceerd en toch overzichtelijk. Nu dus de uitdaging om het bloggen nieuw leven in te blazen, want echt trouw ben ik hier het afgelopen jaar niet in geweest. En om met een nieuwe invulling te komen waarbij ik wel wat hulp kan gebruiken.

Het is mijn idee om met diverse personen onder dit domein te gaan bloggen over leren voor en door werkende mensen. En binnen dit brede kader ben ik dus benieuwd wie er een leuk idee of bruikbare suggestie heeft voor deze blogsite. Laat het me in dat geval even weten. De top-3 inzenders ontvangen een Bol.com bon en misschien vraag ik je wel om mee te helpen aan het verder uitwerken van de plannen rondom deze blogsite.

Nieuwe VCA eind- en toetstermen

Sinds een paar maanden ben ik weer druk met twee van de meeste populaire opleidingen in Nederland. Het gaat om de opleidingen Basisveiligheid VCA (B-VCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). VCA staat hier voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem.

Op jaarbasis leggen zo’n 80.000 mensen examen af om een persoonscertificaat te krijgen of te behouden. Alleen als je over dit certificaat beschikt mag je namelijk werkzaamheden uitvoeren bij bedrijven met een VCA-systeem. Er gaat dus veel geld in om. Morgen zullen de nieuwe eind- en toetstermen ingaan. Exameninstituten hebben echter uitstel bedongen tot 1 oktober a.s. in verband met de uitbreiding van het aantal examenvragen van 40 naar 70.

Dan hetgene wat me opvalt. Tien jaar geleden werd nog een driedaagse opleiding noodzakelijk gevonden om alle eind- en toetstermen te leren. Enkele jaren later was het al voldoende om hiervoor twee dagen cursus te volgen. Totdat zo’n twee jaar geleden de zogenaamde hercertificering zijn intrede deed. De persoonscertificaten zijn 10 jaar geldig en certificaten begonnen op grote schaal te verlopen. Bedrijven ontdekten dat ze mensen makkelijk één dag naar cursus konden sturen en zelfs mensen zonder enige voorkennis worden nu naar deze eendaagse opleidingen gestuurd om zich de toetstermen eigen te maken. En dan hebben we het nog niet over bedrijven die hun medewerkers een verouderde kopie van een lesboek in de hand drukken met het verzoek dit uit het hoofd te leren en zich een paar weken later te melden bij een examenlocatie.

Wordt veiligheid daarmee minder belangrijk gevonden of heeft VCA als succesnummer uit het verleden z’n langste tijd gehad?

Creditsdiscussie bereikt OC&W en NVAO

Eerder sprak ik hier mijn verbaasdheid al uit over bachelorprogramma’s waarin met credits wordt gegoocheld. Toeval of niet, inmiddels is duidelijk dat ook de NVAO geen driejarige bachelors (meer) accepteert. De wettelijke basis voor dit standpunt ligt in onderstaande twee artikelen van de WHW.

Artikel 7.4. Studielast en studiepunten
1. De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt door het instellingsbestuur uitgedrukt in studiepunten. De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten. Zestig studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie.
2. Een opleiding wordt zodanig ingericht dat een student in redelijkheid in staat wordt gesteld om te voldoen aan de norm voor de studievoortgang, genoemd in artikel 10.6, tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000, of de norm vastgesteld krachtens artikel 10.6, derde lid, van die wet.

Artikel 7.4b. Studielast opleidingen in het hoger beroepsonderwijs
1. De studielast van een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs bedraagt 240 studiepunten.
2. De studielast van een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs bedraagt 60 studiepunten.
3. Het instellingsbestuur kan bepalen dat een opleiding als bedoeld in het tweede lid een grotere studielast heeft dan 60 studiepunten.

Natuurlijk zullen er nog steeds studenten zijn die er sneller over doen. Op basis van vrijstellingen of een hoger studietempo zouden studenten bijvoorbeeld in eenzelfde kalenderjaar al kunnen beginnen met een volgend studiejaar. Dat zijn echter individuele omstandigheden die tevens worden voorgelegd aan examencommissies.

Dat is iets anders dan in marketinguitingen benadrukken dat opleidingsprogramma’s standaard in drie jaar kunnen worden afgerond. Het ministerie van OC&W en de NVAO nemen dit soort programma’s vanaf nu nadrukkelijker op de korrel en dat lijkt me een goede zaak voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting

Gisteren een interessant gesprek gehad met een samenwerkingspartner over de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting Onderwijs ofwel kortweg de WVA. Het gaat hierbij om een manier om te komen tot vermindering van de af te dragen loonheffing bestaande uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarde is dat medewerkers een opleiding volgen. De vermindering bedraagt voor 2009 maximaal € 2.655 per kalenderjaar. Ook worden door de belastingdienst nog een aantal aanvullende voorwaarden gesteld aan de opleiding, de deelnemer en de organisatie.

Zo geldt voor het MBO dat de opleiding CREBO-geregistreerd moet zijn als beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op niveau 1,2,3 of 4. Voor het HBO geldt dat het een duale (leren/werken) uitvoering moet zijn van een geaccrediteerde bacheloropleiding. Bovendien geldt de regeling voor het HBO alleen voor een aantal aangewezen bedrijfssectoren.

Het voordeel voor de klant (organisatie) is een lagere investering in de opleiding. De opleiders “verdienen” er een extra verkoopargument door. Beste bedrijven u kunt voortaan bijna gratis onze opleidingen volgen… Triest dat nog veel bedrijven alleen voor dat argument gevoelig lijken te zijn. Alle plechtige beloften over een leven lang leren ten spijt. Wellicht is dit iets voor de denktank leven lang leren

Innovatie van wereldklasse uit de polder


Wat hebben Marlies Dekkers, Ad Jongenelis en Ronald Mannak gemeen? Ze geven allemaal leiding aan innovatieve Nederlandse bedrijven die internationaal furore maken. Ze stonden gisteren samen met diverse andere sprekers centraal op het PDMA Jaarcongres 2009 dat over innoveren en export ging. Plaats van handeling was The Strip op de High Tech Campus in Eindhoven.

Het was een inspirerende dag. Marlies Dekkers die verhinderd was door een “opportunity” in de V.S. had eerder deze week op haar kosten een videoploeg naar Amsterdam laten afreizen. Dat leverde een authentiek interview op van de Belg Frank Wouters in de setting van haar winkel. Eén van de opmerkelijke uitspraken: “ik maak geen producten voor mijn klanten, maar producten die ik mooi vind en waarin ik geloof.” Kom daar maar eens mee aan bij een willekeurige business manager… Ze nam ons mee in de uitdagingen van een groeiend bedrijf en de technologische hindernissen voor afwijkende lingerie-ontwerpen.

Ad Jongeling van Philips Healthcare vertelde vol trots over de vele productinnovaties die niet langer gericht zijn op de beste technologie (dat is een gegeven), maar op de beste oplossingen voor de problemen die patiënten en zorgverleners ervaren. Zo worden design en ambient lichttechnologie toegepast om patiënten kalmer door een MRI scanner te laten gaan en worden dummyscanners ingezet om kinderen met pluche beesten levensecht te laten “scannen”, zodat ze weten wat er zou gaan gebeuren. Op dit moment voor de hoog-competitieve zorgmarkt in de V.S. al zeer belangrijke features voor ziekenhuisdirecties.

Ronald Mannak van monodomo was de vertegenwoordiging van de snelgroeiende iPhone generatie. Met succesnummers als de AirGuitar en AirDrums (bij Amazon.com de twee bestverkochte elektronische muziekgadgets) heeft hij de afgelopen jaren al veel succes gehad. Maar de iPhone app bChamp belooft zo mogelijk nog succesvoller te worden. Zonder marketingbudget hebben ze door de inzet van twitter en een succesvolle party crash in San Fransisco in twee weken tijd de nummer 12 positie bereikt als meest verkochte iPhone toepassing in de app store. Maar ja, als je “woz” kunt laten beatboxen op een iPhone en hij vindt het “so much fun” dan is succes gegarandeerd. En als je nu echt niet meer snapt waar ik het over heb… jammer joh… ;-)

Taaie vraagstukken


Gisteren had ik het genoegen aanwezig te mogen zijn bij de promotie (cum laude!) van Hans Vermaak aan de UvA op het onderwerp “Plezier beleven aan taaie vraagstukken“. Ik ken Hans uit een vorige baan bij de Hogeschool van Amsterdam waar hij samen met andere collega’s van Twynstra Gudde een masterclass verandermanagement voor IT managers in spé gaf. In de afgelopen zes jaar heeft hij praktijkonderzoek gedaan naar complexe vraagstukken en zich afgevraagd waarom het vertrouwde veranderrepertoire tekort schiet.

Eén van de begrippen die centraal staan en die hij toelicht in zijn ‘lekenpraatje’ is “technology of foolishness”. Het door March geïntroduceerde begrip impliceert een manier van werken die haaks staat op consistentie en rationaliteit. Hans gebruikt hiervoor het woord speelsheid. Maar geen vrijblijvende speelsheid, maar eerder ambachtelijke speelsheid, in dienst van de veranderaar en complementair aan de meer traditionele veranderaanpak. Nieuwe spelregels zijn nodig want “wat hoort werkt niet en wat werkt hoort niet”. Gelach in de zaal als hij vervolgens fijntjes opmerkt ten overstaan van zijn hooggeleerde opponenten dat de natuurlijke speelsheid bij jonge mensen hopelijk een bedrijfskundige opleiding overleeft. Leren is niet altijd zonder risico’s…

Over optellen, aftrekken en de creditsmaffia


Het laatste half jaar heb ik me wat beter verdiept in NVAO geaccrediteerde opleidingen. Wat me daarbij opvalt is de rekenkundige logica of beter gezegd het ontbreken daarvan achter de credit systematiek. Probeer me even stapsgewijs te volgen.

European Credits, ook wel ECTS-punten naar het European Credit Transfer System genoemd, zijn volgens Europese afspraken gebaseerd op 28 studiebelastingsuren (sbu). Een geaccrediteerde bacheloropleiding moet gebaseerd zijn op minimaal (!) 240 credits. Voor een regulier vierjarig bachelor opleidingstraject (voorheen HBO) betekent dit 60 credits per jaar. Voor een verkort driejarig opleidingstraject betekent dit zelfs 80 credits per jaar. En hier begint mijn verbazing.

80 credits betekent een totale studielast op jaarbasis van 2240 sbu (80*28). Dat lijkt me zelfs voor voltijd studenten al schier onmogelijk. Dat zou immers betekenen dat je gedurende 52 weken per jaar 43 sbu’s per week moet kunnen aantonen. En dat drie jaar lang.

Mensen met een baan en een gezin die vaak deelnemen aan dit soort trajecten worden dan volgens mij geacht gedurende 3 jaar de weekends te vergeten, geen vrije dagen op te nemen en al helemaal geen tijd met het gezin door te brengen. Doen ze dit wel, dan kunnen ze helaas niet meer slapen.

Maar gelukkig hebben slimme opleiders daar iets voor gevonden. Ze kennen gewoon credits toe aan de tijd die de deelnemer toch al doorbrengt op het werk (tot zo’n 30 credits per jaar). We noemen dat werkervaring/stage. Toch knap, want dat betekent dat men minimaal 16 uur per week voor de opleiding relevante studielast moet zien te creëren op het werk.

En zelfs als dat kan houden we nog steeds 50 credits per jaar over. Doorgerekend bijna 27 sbu’s op weekbasis gedurende 52 weken en dat 3 jaar lang. Maar ook hier hebben de opleiders wat op gevonden. We geven op individuele basis vrijstelling via de route van de erkenning van verworven competenties (EVC). Hiermee valt de studielast nog fors te reduceren waarmee een bachelordiploma binnen drie jaar binnen (bijna) ieders bereik komt. Lang leve leren.

Maar wellicht zie ik iets over het hoofd. Dus leg het me alsjeblieft uit als jij het wel snapt…

Instituut voor beeld en geluid

Gisteren ben ik te gast geweest bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het instituut is gevestigd in een spectaculair gebouw op het Media Park in Hilversum. Met de unieke glasgevel en het imposante Atrium wordt het in de volksmond vertederend ‘kleurplaat’, ‘snoepdoos’ en ‘glasbak’ genoemd.

Ik was daar op uitnodiging van Lotte van Aerle en Thomàs Lin, beide met een business development rol. En ze hebben een luxe-uitdaging daar. Hoe kunnen we nieuwe exploitatiemogelijkheden ontwikkelen voor de enorme collectie die daar is opgeslagen en die dagelijks met terabytes aan digitale content groeit? Ik zie het wel. Primair is voor mij het gebruik binnen klassikale en online leertrajecten interessant. Maar vandaag nog breng ik Lotte in contact met diverse collega’s van de uitgeeftak. To be continued…

Customer Journeys

Voor mijn werk vraag ik me regelmatig af hoe mensen zich oriënteren voordat ze uiteindelijk besluiten zich in te schrijven voor een opleiding. Op 25 maart ontmoette ik in Amersfoort Geke van Dijk, mede-eigenaar van STBY en laat die daar nu net onderzoek naar doen. Ze hield een boeiend verhaal over Customer Journeys en Touch Points. Ze doet wetenschappelijk onderzoek naar de contactmomenten die klanten hebben met je organisatie ofwel “consumer-centered service innovation”. Zeer interessant voor opleiders ;-)

De drie lesson’s learned:
1) hou rekening met het rommelige dagelijkse leven van consumenten/klanten (oplossing: integrated multi-channel communication)
2) probeer afstemming te realiseren tussen ontwerpers, beheerders en gebruikers van je diensten (oplossing: flexible co-productions)
3) maak gebruik van de connecties tussen klanten (oplossing: social networks).

Tot slot passeerden nog wat voorbeelden uit de praktijk. Het voorbeeld over de IB-groep licht ik er even uit. Door kwalitatief diepte-onderzoek onder studenten leerde men verschillende “typen studenten” naar informatiebehoefte. Hierdoor was men in staat een beter service-concept neer te zetten via de kanalen web, e-mail, telefoon, post en servicepunten. En niet onbelangrijk… de totale kosten te reduceren.

Innovatieve geesten gezocht

Sinds gisteren ben ik officieel lid van de programmacommissie van de Nederlandse tak van de PDMA. Deze afkorting staat voor de Product Development & Management Association. Haar missie is “to improve the effectiveness of individuals and organizations in product development and management”. Als product- en business developer in de opleidingswereld was dit precies waar ik naar op zoek was. Dus ben ik begin 2008 lid geworden en in datzelfde jaar gecertificeerd als NPDP. Primair om mezelf verder te professionaliseren in een vak waar ik bij toeval was ingerold.

Gisteren was dus mijn eerste vergadering met de programmacommissie en het bestuur. Een divers gezelschap van gepassioneerde professionals waarin het goed toeven was. Na het formele gedeelte kwamen de echte verhalen pas echt goed los bij Perron 4/5 ;-) Boordevol annekdotes over de onderhandelingen over de Beertender, de logistieke uitdagingen van de Senseo en het succes van ambachtelijke chips keerde ik laat op de avond tevreden huiswaarts.

Waarom dit verhaal? Voor iedereen die zich met innovatie, productdevelopment of productmanagement mag bezighouden (ook bij dienstenbedrijven) is het een absolute aanrader om lid te worden van PDMA.